Súhlas so spracovaním osobných údajov pre newsletter

Odoslaním registrácie k newsletteru dávam dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti MAKRONKOVO s.r.o., Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica (ďalej iba správca) a to:

1. k zhromaždeniu e-mailovej adresy

2. za účelom marketingových a obchodných aktivít správcu; vrátane šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa jeho výrobkov alebo služieb;

3. po dobu nevýhnutne potrebnú, maximálne však 5 rokov odo dňa prihlásenia.

4. Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu musí byť voči spoločnosti MAKRONKOVO s.r.o. učinené písomne.

5. Po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.

© Makronkovo, 2019

Newsletter - Spracovanie osobných údajov